search

חוויה מהסרטים VIP - זוגי

השובר מקנה 2 כרטיסים לסרט VIP לזוג:
באולמות הסינימה סיטי, הכולל כיבוד עשיר ומשקאות קלים, חמים ואלכוהול. 

תקף בימים א'-ה' (כל היום) + יום ו' עד 19:00. לא כולל חגים 
או
באולמות גלובוס מקס, הכולל כיבוד עשיר ומשקאות קלים, חמים ואלכוהול. 
בסניף קריון - תקף בכל ימות השבוע.
בסניפי נתניה ו באר שבע - תקף רק בסופ"ש.
***ברשת גלובוס מקס, ניתן לממש אך ורק שוברים עליהם מצוין במפורש "רשת גלובוס מקס"

למימוש השובר, יש להגיע לקופות בית הקולנוע הנבחר ולהמירו בכרטיס לסרט VIP.
*לא ניתן לבצע הזמנת כרטיס VIP באמצעות אתר האינטרנט או הטלפון