search
*לפרטים המלאים יש להיכנס לסדנא הרצויה.
*יש להירשם לשריין מקום לסדנא מראש. בעת ההגעה לסדנא יש למסור השובר שבידך.
ביטול השתתפות בסדנא ברגע האחרון כפוף לנהלי הסטודיו.